Dzung Nguyen (Nguyễn Mạnh Dũng)

Head of Vietnam & Thailand - CyberAgent Ventures, Inc.

(Trưởng đại diện kiêm Giám đốc đầu tư của CyberAgent Ventures, Inc. tại Việt Nam và Thái Lan)

Posted on 08-02-2016
Dấu ấn doanh nhân tuổi Thân
Với những tố chất của người tuổi thân như thông minh, nhanh trí, tháo vát…, nhiều doanh nhân tuổi Thân đã để lại dấu ấn trên thương trường cả trong nước và quốc tế. Với họ, tuổi gì không quan trọng, thành công sẽ đến với những người chăm chỉ, cầu tiến, dám tiên phong…
Posted on 01-03-2013
Ông bà ta đã đúc kết câu: "Đi một ngày đàng học một sàng khôn", đã rất đúng kể từ khi mình bước vào đời và tự đứng trên đôi chân của mình 11 năm nay, và đúng hơn nữa khi mình có cơ hội đi đến nhiều nước, gặp gỡ nhiều người.