Dzung Nguyen (Nguyễn Mạnh Dũng)

Head of Vietnam & Thailand - CyberAgent Ventures, Inc.

(Trưởng đại diện kiêm Giám đốc đầu tư của CyberAgent Ventures, Inc. tại Việt Nam và Thái Lan)

Posted on 16-07-2016
Doanh nghiệp khởi nghiệp Việt ‘tháo chạy’ sang Singapore
(Ictnews) Đang có những doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực Internet, mở công ty tại Singapore để hưởng những lợi ích khác nhau từ quốc gia này.
Posted on 16-07-2016
Thủ tục hành chính
(Ictnews) Để việc đầu tư được thuận lợi, nhiều công ty khởi nghiệp được khuyên chuyển sang Singapore.